Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Dominika Sośniok

Z-ca przewodniczącego: Jakub Szerszeń

Sekretarze: Antonina Kucz

Skarbnicy: Miłosz Mikłas

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

W budynku przy ulicy Warszawskiej – mgr Aleksandra Biela Jaromin, mgr Marzena Błachuta
W budynku przy ulicy Węglowej- mgr Agnieszka Chojniak, mgr Robert Adamski