Samorząd uczniowski

Przewodnicząca: Antonina Kucz

Z-ca przewodniczącego w budynku przy ulicy Węglowej: Magdalena Żywczak
Z-ca przewodniczącego w budynku przy ulicy Warszawskiej: Kacper Falandys

Sekretarz w budynku przy ulicy Węglowej: Anna Szczygieł
Sekretarz w budynku przy ulicy Warszawskiej: Oliwia Gut

Skarbnik w budynku przy ulicy Węglowej: Emilia Junkiewicz
Skarbnik w budynku przy ulicy Warszawskiej: Sebastian Płócienniczak

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

W budynku przy ulicy Warszawskiej – p. Justyna Wróbel
W budynku przy ulicy Węglowe j- p. Agnieszka Chojniak, p. Robert Adamski