Ubezpieczenie

WAŻNE!

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UBEZPIECZANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021, POJAWIĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY W NAJBLIŻSZYM CZASIE.

Propozycja “uniwersalnego druku” dla rodziców, którzy nie wpisali dziecka na listę zbiorową w ramach grupowego ubezpieczenia NW. Druk w części górnej zawiera podwójną opcję wariantu – opcję odrzuconą rodzic skreśla.

SP3 Bieruń druk oświadczenia rodziców do ubezpieczenia NW dziecka

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców naszej Szkoły dokonała wyboru oferty w kwestii tzw. „ubezpieczenia NW szkolnego” dla naszych dzieci i młodzieży.

Rekomendację uzyskała oferta złożona przez tyskie Biuro Ubezpieczeniowe AMIGO Marek Kostarz z siedzibą w Tychach ul. Budowlanych 59 pracujące w ogólnopolskiej sieci agencyjnej Bezpieczny.pl. (osoba ta obsługuje nas od 2017 roku)

W tym roku Ubezpieczycielem będzie Towarzystwo Ubezpieczeniowe GENERALI S.A.

Ochrona ubezpieczeniowa trwać będzie w okresie: 01.09.2019 – 31.08.2020 r.

Rada Rodziców wybrała dwa z sześciu wariantów ubezpieczenia;

  1. Za 43 zł. na 15.000 zł., za 1%=150 zł., 1500 zł. na koszty leczenia i rehabilitacji
  2. Za 66 zł. na 25.000 zł., za 1%=250 zł., 3000 zł. na koszty leczenia i rehabilitacji.

Takie rozwiązanie pozwala rodzicom dostosować ochronę ubezpieczeniową do indywidulanych oczekiwań w kwestii zabezpieczenia ewentualnych kosztów będących następstwami zdarzeń wypadkowych.

Zalecamy wybór wariantu nr 2. Jest on wprawdzie droższy o 23 zł, ale odszkodowanie za każdy procent uszczerbku jest wyższe o ponad 60% (ze 150 zł. na 250 zł. za każdy procent uszczerbku), zaś kwoty na badania, leczenie i rehabilitację są 2-krotnie wyższe.

Wyboru wariantu dokonuje Rodzic.

Termin zbierania składki: do dnia 27.09.2019 r.

W dalszej części Komunikatu:

  1. Ważne informacje o ubezpieczeniu
  2. Oferta z wyszczególnieniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej oraz wysokością świadczeń.
  3. Linki do:

– Ogólnych warunków ubezpieczenia

– Karty produktu

– Tabeli urazów i uszczerbków

– zgłoszenia roszczenia odszkodowawczego

https://www.sp3.bierun.pl/wp-content/uploads/2019/09/Ubezpieczenie-1.pdf