Ubezpieczenie

AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UBEZPIECZANIA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

GENERALI: PROCEDURA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

Zalecamy kontakt z Opiekunem Placówki / polisy:
Agnieszka Kowalewska-Kostarz tel. 501 032 622, mkostarz@bezpieczny.pl
od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 18.00

Krok po kroku … czyli jak zgłosić roszczenie.

1. Należy wypełnić Wniosek zawarty w załączniku nr 1 lub pobrać go poprzez link: https://www.bezpieczny.pl/szkoda-nnw

Druk Wniosku jest też do pobrania w Sekretariacie Placówki.

Wniosek należy wypełnić w sposób staranny i czytelny, najlepiej drukowanymi literami.

Dokumenty i informacje obligatoryjne:

1. kopia dokumentacji medycznej potwierdzającej udzielenie pomocy medycznej po zdarzeniu (karta informacyjna SOR, Izby Przyjęć, Pogotowia Ratunkowego, karta informacyjna z ambulatorium urazowego przyszpitalnego lub inny dokument medyczny);

2. kopia dokumentacji medycznej dotyczącej dalszego leczenia urazu (karta leczenia szpitalnego, historia choroby z leczenia ambulatoryjnego i rehabilitacyjnego, historia choroby z gabinetu lekarza specjalisty, opisy wyników badań);

3. numer rachunku bankowego Ubezpieczonego lub Opiekuna prawnego.

Dokumenty dodatkowe:

1. kopia notatki policyjnej z miejsca zdarzenia lub dane jednostki policji jeżeli była wzywana na miejsce zdarzenia;

2. kopia postanowienia Prokuratury lub Sądu lub dane adresowe jednostki, jeżeli zdarzenie było przedmiotem postępowania karnego;

3. oświadczenie o danych z prawa jazdy Ubezpieczonego (jeżeli w momencie zdarzenia był kierującym) oraz dowodu rejestracyjnego;

4. inne dokumenty wskazane przez Towarzystwo niezbędne do stwierdzenia zasadności roszczenia.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć poprzez jedną z dwóch możliwości:

1. zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na bezpieczny@generali.pl lub szkody@bezpieczny.pl

2. listownie na adres: Generali T.U. S.A. Departament Centrum Likwidacji Szkód ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa

z dopiskiem: Bezpieczny.pl

Nr polisy

Wariant 1
Wariant 2

Wniosek