Rada rodziców

INFORMACJE PERSONALNE

 

Przewodnicząca Rady Rodziców Wioleta Mendrygał
Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców Agnieszka Durek
Skarbnik Rady Rodziców Beata Lamik
Zastępca Skarbnika Rady Rodziców Barbara Szwerthalter
Sekretarz Rady Rodziców Anna Woźnica
Członek Prezydium Rady Rodziców Bernadeta Rozmus
Członek Prezydium Rady Rodziców Anna Rupa
Członek Komisji Rewizyjnej Barbara Antos
Członek Komisji Rewizyjnej Katarzyna Nowak
Członek Komisji Rewizyjnej Katarzyna Niewińska

 

Regulamin Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

poniżej podajemy adres mailowy, z którego możecie Państwo korzystać we wszystkich nurtujących Was sprawach:

radarodzicow.sp3bierun@gmail.com

Przypominamy, iż uchwalona składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 70,00 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bank Spółdzielczy Tychy

82 8435 0004 0000 0025 5530 0001

w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców w całości trafiają do Waszych pociech lub placówki do, której uczęszczają dzieci.  Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki finansowe są przeznaczane, w szczególności na:

 • wspieranie celów statutowych szkoły,
 • udzielanie pomocy materialnej,
 • dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych,
 • dofinansowanie kosztów udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych,
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów i imprez sportowych,
 • dofinansowanie do kółek zainteresowań,
 • poprawę bazy materialnej szkoły, pomocy dydaktycznych,
 • drobne remonty,
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 • finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów,
 • udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych,
 • inne cele Rady Rodziców określone w Regulaminie.

Wioleta Mendrygał
Przewodnicząca Rady Rodziców

 

DZIECI W WIRTUALNEJ SIECI

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435...

ODPOWIEDŹ WŁADZ MIASTA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW ORAZ ROZKŁADU JAZDY

W załączeniu, odpowiedź Pana Burmistrza, na wystosowane przez nas pisma.   samorzad

ZEBRANIE RADY RODZICÓW, 27.11.2017 GODZ.17.00

Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o obecność, przewodniczących oddziałów klasowych na zebraniu w dniu 27.11.2017, godzina 17.00, w...

PROŚBA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW

Samorząd Uczniowski, zwrócił się do nas z pismem, w którym prosi o pomoc w sprawie rozkładu jazdy...

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW W SPRAWIE PROJEKTU „RÓWNI NA STARCIE…

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans”...

RADA RODZICÓW – KONTAKT

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy adres mailowy z którego możecie Państwo korzystać we wszystkich nurtujących Was sprawach. radarodzicow.sp3bierun@interia.pl...

REGULAMIN RADY RODZICÓW

  Regulamin Rady Rodziców 2017-2018 – uchwalony

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435...