Zamówienia publiczne, przetargi

Zamówienia publiczne


Szkoła podstawowa nr 3 w Bieruniu jako placówka obsługiwana przez Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych nie przeprowadza przetargów związanych z pracami remontowymi i inwestycjami budowlanymi. Wszystkie zakupy towarów i usług podlegają ustawie: prawo zamówień publicznych. Najczęściej stosowana formą zakupu jest zapytanie o cenę oraz zamówienie z wolnej ręki.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z zamówieniami, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro