Historia szkoły

Do 1975 roku Bieruń Nowy był spokojną małą miejscowością położoną na krańcach województwa katowickiego. Jego oblicze zmieniała nowo powstała Kopalnia Węgla Kamiennego „PIAST” . Niemal równocześnie z budową kopalni ruszyło budownictwo mieszkaniowe. Szybki wzrost liczby mieszkańców spowodował gwałtowny przyrost liczby dzieci i potrzebę uruchomienia drugiej szkoły podstawowej. Teren pod nową placówkę wytyczono naprzeciw szybu głównego kopalni „PIAST”, po prawej stronie drogi w kierunku Oświęcimia.
Budowa szkoły została zatwierdzona decyzją Wojewody z dnia 10.03.1978r. Twórcą projektu jest mgr inż. arch. Zdzisław Łojewski. Prace związane z budową rozpoczęto w połowie 1982r.
2 września 1985r., w oddanym do użytku obiekcie, odbyła się miejska inauguracja roku szkolnego 1985/1986. W obwodzie szkoły znalazła się również Szkoła Filialna w Ścierniach.
Organizatorem Szkoły Podstawowej nr 38 w Tychach ( od 1 grudnia 1984r.) oraz jej pierwszym dyrektorem był mgr Ryszard Piskorek, nauczyciel geografii, wcześniej związany ze szkołami w Lędzinach.
W nowo powstałym czterosegmentowym obiekcie o powierzchni użytkowej 8770m2 mieściły się 23 sale lekcyjne, 6 pracowni, 2 sale gimnastyczne, basen, stołówka, biblioteka, czytelnia. Naukę w szkole rozpoczęło 1187 uczniów w 41 oddziałach, pod kierunkiem 54 nauczycieli.
11 października 1991r. w związku ze zmianami administracyjnymi i odzyskaniem przez miasto Bieruń samorządności, zgodnie z Zarządzeniem Nr 0138/110/91 Kuratorium Oświaty i Wychowania
w Katowicach zmieniono nazwę i numer szkoły na Szkołę Podstawową nr 3 w Bieruniu. W roku szkolnym 1995/96 wprowadzono klasę o profilu ekologicznym, w której nauczanie biologii i chemii realizowano w oparciu o programy autorskie nauczycieli mgr Janiny Dudy i mgr Stanisławy Furtak.
1 sierpnia 1999r. w wyniku reformy oświaty, naukę w SP nr 3 rozpoczęli uczniowie z obwodu SP nr 2, która uległa likwidacji. Przejęto również opiekę nad szkołami filialnymi w Czarnuchowicach i Bijasowicach. Do szkoły uczęszczało wówczas 1328 uczniów zorganizowanych w 53 oddziałach, Radę Pedagogiczną tworzyło 75 nauczycieli.
Od roku szkolnego 2000/2001 wprowadzono nauczanie w oddziałach integracyjnych.
Dyrektorzy szkoły
Od 1 września 1985r. do 31 sierpnia 1991r. – mgr Ryszard Piskorek
Od 1 września 1991r. do 31 sierpnia 2002r. – Krystyna Krechowicz
Od 1 września 2002r. do 31 sierpnia 2007r. – mgr Maria Bąk
Od 1 września 2007r. do 31 sierpnia 2010r. – mgr inż. Elżbieta Adamowska
Od 1 września 2010r. do 31 sierpnia 2016r. – mgr inż. Małgorzata Berger – Kutera
Od 1 września 2016 – mgr inż. Elżbieta Adamowska