Konsultacje – rodzice

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021 r.

07.09.2020 r. – Spotkanie z rodzicami (ul. Warszawska). Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców.
08.09.2020 r. – Spotkanie z rodzicami (ul. Węglowa). Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców.

19.10.2020 r. – Konsultacje z rodzicami (ul. Węglowa, godz.16-17). Po wcześniejszym ustaleniu rodzic z nauczycielem.
20.10.2020 r. – Konsultacje z rodzicami (ul. Warszawska, godz.16-17). Po wcześniejszym ustaleniu rodzic z nauczycielem.

14.12.2020 r. – Spotkanie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną z zachowania (ul. Warszawska).
15.12.2020 r. – Spotkanie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną z zachowania (ul. Węglowa).

27.01.2021 r. – Spotkanie z rodzicami (ul. Warszawska).
28.01.2021 r. – Spotkanie z rodzicami (ul. Węglowa).

22.03.2021 r. – Konsultacje z rodzicami (ul. Warszawska).
23.03.2021 r. – Konsultacje z rodzicami (ul. Węglowa).

17.05.2021 r. – Spotkanie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną z zachowania (ul. Węglowa).
18.05.2021 r. – Spotkanie z rodzicami – informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną z zachowania (ul. Warszawska).

O godzinach spotkań będą Państwo informowani “na bieżąco”, przez wychowawców klas.