KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data Temat
28.08.2020 r. Konferencja –  Organizacja roku szkolnego 2020/2021
01.09.2020 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021
07.09.2020 r. Spotkanie z rodzicami – ul. Warszawska. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców
08.09.2020 r. Spotkanie z rodzicami – ul. Węglowa. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców.
09.09.2020 r. Wybór Prezydium Rady Rodziców – forum
 02.10.2020 r. Ślubowanie  klas I
13.10.2020 r. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
19.10.2020 r. Konsultacje z rodzicami (ul. Węglowa)
20.10.2020 r. Konsultacje z rodzicami (ul. Warszawska)
10.11.2020 r. Akademia z okazji 11 Listopada połączona z Jubileuszem Szkoły.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych.
14.12.2020 r. Spotkanie z rodzicami. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania (ul. Warszawska)
15.12.2020 r. Spotkanie z rodzicami. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania (ul. Węglowa)
22.12.2020 r. Spotkanie z kolędą (dla uczniów) – ul. Warszawska.
23–31.12.2020 r. Przerwa świąteczna
01-14.02.2021 r. Ferie zimowe.
19.01.2021 r.  Informacja do rodziców o ocenach śródrocznych
26.01.2021 r.  Konferencja klasyfikacyjna.
27.01.2021 r. Spotkanie z rodzicami – ul. Warszawska
28.01.2021 r. Spotkanie z rodzicami – ul. Węglowa
16.02.2021 r. Konferencja podsumowująca
22.03.2021 r. Konsultacje z rodzicami (ul. Warszawska)
23.03.2021 r. Konsultacje z rodzicami (ul. Węglowa)
26-28.04.2021 r. Rekolekcje Wielkopostne
01.-06.04.2021 r. Przerwa wiosenna –  Święta Wielkanocne
17.05 2021 r. Spotkanie z rodzicami (ul. Węglowa). Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
18.05.2021 r. Spotkanie z rodzicami (ul. Warszawska). Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
25-27.05.2021 r. Egzamin ósmoklasisty
01.06.2021 r. Dzień Sportu / Dzień Dziecka
21.06.2021 r. Konferencja klasyfikacyjna. Przedstawienie wniosków z analizy wyników kształcenia.
25.06.2021 r. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
29.06.2021 r. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2020/2021
30.08.2021 r. Konferencja  – Organizacja roku szkolnego 2021/2022