KONSULTACJE

Terminy najbliższych konsultacji:

25. 03. 2019 – Konsultacje dla kl. 1-6 (ul. Węglowa).
Godzina 15.30

26. 03. 2019 – Konsultacje dla kl. 7-8, 3 (ul. Warszawska).
Godzina 16.30