Kompetencje i organy

Kompetencje i organy


Organami Szkoły są:
1. Dyrektor Szkoły
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców.

Szczegółowe informacje na temat organów szkoły i ich kompetencji zawiera Statut Szkoły