Kierownictwo

Kierownictwo


PEŁNIONE FUNKCJE

Dyrektor: mgr inż. Elżbieta Adamowska
Wicedyrektor: mgr Bożena Mosler-Gajdzik
Wicedyrektor: mgr Justyna Pociennik
Wicedyrektor: mgr Mirosława Wilkosz

Dane teleadresowe / dane do kontaktu

KOMPETENCJE

Dyrektor
Elżbieta Adamowska

mgr inż. Elżbieta Adamowska – absolwentka Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki – kierunku Chemia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykształcenie pedagogiczne uzyskała kończąc Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne w Krakowie. W 2000 roku ukończyła również Wyższe Studia Zawodowe na kierunku geografia na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. W 2002 r. uzyskała kwalifikacje do nauczania przyrody kończąc Studia Podyplomowe z Przyrody, również na Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 1989 r. w Bieruniu w Szkole Podstawowej nr 3.  Wcześniej przez 5 lat zatrudniona była w Zakładzie Ceramiki Rezystorowej w Wadowicach na stanowisku kierownika kontroli jakości.
W 2001 r. przeprowadziła się z Bierunia do Tychów gdzie pracowała w charakterze nauczyciela geografii i chemii w tyskich gimnazjach nr 4, 5, 6, w Zespole Szkół nr 1 w Tychach oraz w II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Tychach.
W 2007 r. została Dyrektorem  Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu.
W 2010 r. podjęła pracę w charakterze wizytatora, a następnie Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach.
W 2016 r. przystąpiła do konkursu i objęła ponownie stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu.
Za osiągnięcia w pracy zawodowej została uhonorowana licznymi nagrodami Burmistrza Miasta Bierunia. W roku 2010 otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, w 2013 r. Medal Komisji Edukacji Narodowej, a w 2015 r. Złoty Medal za Długoletnią Służbę.
Zainteresowania: wędrówki górskie, podróże, nurkowanie, narciarstwo, tenis ziemny, joga.

Wicedyrektor
Bożena Mosler-Gajdzik

mgr Bożena Mosler Gajdzik jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego kierunku filologia polska.
Pracę w zawodzie nauczyciela rozpoczęła w 2001 r. w Gimnazjum nr 1 w Bieruniu.  W latach 2014-2017 pełniła funkcję wicedyrektora tej  szkoły.
Od 2017 roku pełni funkcję wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu.
Ukończyła w 2006 r. studia podyplomowe w zakresie „Historii”, a  w 2017 r. studia podyplomowe w zakresie „Zarządzania oświatą”. Ponadto ukończyła w 2013 r. kurs kwalifikacyjny „Surdopedagogika”,  natomiast  w 2014 r. kurs kwalifikacyjny  „Tyflopedagogika” .
Lubi wędrówki górskie, a wolnych chwilach czyta kryminały.

Wicedyrektor
Mirosława Wilkosz

mgr Mirosława Wilkosz jest absolwentką Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Nauczyciel dyplomowany z 34 letnim stażem. Od 1990 roku nauczyciel matematyki, a od 2016 roku wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 3 im. Orla Białego w Bieruniu.
Propagatorka działań ekologicznych na terenie szkoły od 2000 roku oraz konkursów matematycznych: „Olimpus” i „Kangur”.
Zainteresowania: tenis ziemny, narciarstwo, żeglarstwo, wycieczki górskie, a w wolnych chwilach ciekawa książka oraz muzyka.

 

Wicedyrektor Justyna Pociennik