Dyrekcja

INFORMACJE PERSONALNE
Dyrektor Szkoły – mgr inż. ELŻBIETA ADAMOWSKA

Wicedyrektor Szkoły – mgr BOŻENA MOSLER-GAJDZIK
Wicedyrektor Szkoły – mgr MIROSŁAWA WILKOSZ
Wicedyrektor Szkoły – mgr JUSTYNA POCIENNIK

KONTAKT
tel. 32 216 29 70 wew. 11 (ul. Węglowa 11)
tel. kom: 793 807 595

tel. 32 216 21 38 wew. 32, 33 (ul. Warszawska 294)

INFORMACJE
Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski
  • PONIEDZIAŁEK: 14.00 – 15.30 (ul. Węglowa 11)