Dokumenty

RODO
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKRESU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

RODO DLA KANDYDATÓW DO PRACY W SP3
Dokumenty aplikacyjne prosimy opatrzeć odpowiednią zgodą na przetwarzanie danych wg wzoru poniżej
REKRUTACJA NAUCZYCIEL
REKRUTACJA PRACOWNIK SAMORZĄDOWY

TURNUSY REHABILITACYJNE KRUS
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO
WIELKOŚĆ CZCIONKI