Zdalne nauczanie

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA I PEDAGOGÓW
Godziny pracy psychologa i pedagogów

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI (CZERWIEC 2020)

Godziny pracy biblioteki

WZNOWIENIE PRACY SZKÓŁ W OKRESIE STANU EPIDEMII (OD 25 MAJA 2020)
Komunikat UM

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH REWALIDACYJNYCH / OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH / KONSULTACJACH (PO 25 MAJA 2020)
Zgłoszenie dziecka do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych/opiekuńczo-wychowawczych/konsultacjach

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SP3, W CZASIE WZNOWIENIA FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19

  1. Procedura przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły.
  2. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19 u dziecka.
  3. Procedura przebywania dzieci na świeżym powietrzu.
  4. Procedura bezpieczeństwa w szkole.
  5. Procedura szybkiej komunikacji z rodzicami.
  6. Procedura przychodzenia wychodzenia oraz przebywania uczniów w Szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej, szatni.
  7. Procedura organizacji konsultacji
  8. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 u pracownika
  9. Procedura postępowania z odpadami

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI (CZERWIEC 2020)
Harmonogram konsultacji

 

Jak się uczyć w domu
Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
Jak motywować dziecko do nauki

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – WYTYCZNE

WYTYCZNE DLA UCZNIA BIORĄCEGO UDZIAŁ W EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM.ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU
Załącznik nr 2a do Wytycznych dla ucznia

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELA BIORĄCEGO UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU I PRZEPROWADZANIU EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ORŁA BIAŁEGO W BIERUNIU
WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ORGANIZOWANIU EGZAMINU