Samorząd uczniowski

Przewodniczący: Maria Tyrna

Z-ca przewodniczącego: Filip Cudek i Paweł Dąbek

Sekretarze: Dominika Sośniok i Wiktoria Jędryczko

Skarbnicy: Igor Kiełbasa i Dariusz Szalonek