Ubezpieczenie

Wszelkie zdarzenia i roszczenia należy zgłaszać bezpośrednio do pana Marka Kostarza – koordynatora regionalnego, który udzieli Państwu pomocy i wsparcia m.in. przy wypełnianiu wniosku czy też informacji co do zwrotu kosztów leczenia, badań lub rehabilitacji.

Marek Kostarz
tel. 501 032 622
Regionalny Koordynator
Biuro regionalne: 43-100 Tychy ul. Budowlanych 59 lok. 37

Dokumenty do pobrania:

Procedura zgłoszeniowa w NW szkolnym 2018/2019

Wniosek skrócony o wypłatę świadczenia 2018