Rada rodziców

INFORMACJE PERSONALNE
Przewodniczący Rady Rodziców – Agnieszka Demska – Furgał
I Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Adam Kasperczyk       
II Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Cudek     
Skarbnik Rady Rodziców – Kamila Łyżwińska – Grubecka
Zastępca Skarbnika Rady Rodziców – Manuela Piłka   
Sekretarz Rady Rodziców– Michał Kucz     

Członek Prezydium Rady Rodziców – Agnieszka Damm       
Członek Prezydium Rady Rodziców – Jadwiga Dąbek
Członek Prezydium Rady Rodziców – Adam Tomanek

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6044 0001  

0 komentarzy