Rada rodziców

INFORMACJE PERSONALNE
Przewodniczący Rady Rodziców – Agnieszka Demska – Furgał
I Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Adam Kasperczyk       
II Wiceprzewodniczący Rady Rodziców – Małgorzata Cudek     
Skarbnik Rady Rodziców – Kamila Łyżwińska – Grubecka
Zastępca Skarbnika Rady Rodziców – Manuela Piłka   
Sekretarz Rady Rodziców– Michał Kucz     

Członek Prezydium Rady Rodziców – Agnieszka Damm       
Członek Prezydium Rady Rodziców – Jadwiga Dąbek
Członek Prezydium Rady Rodziców – Adam Tomanek

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6044 0001

0 komentarzy

WYWIADÓWKA, SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Serdecznie Państwa Zapraszamy, Poniedziałek 18.12.2017 ul. Węglowa: godzina 16.40  – spotkanie przewodniczących oddziałów  klasowych (kl. 1-6), sala 25 godzina 17.00 – wywiadówka w klasach. Wtorek 19.12.2017 ul. Warszawska: godzina 16.40 – spotkanie przewodniczących oddziałów...

0 komentarzy

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI – INICJATYWA SAMORZĄDU SZKOLEGO

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać (Denis Diderot) Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!!! Z inicjatywy Samorządu uczniowskiego na korytarzu szkolnym zagościł regał z książkami, które chętnie są czytane przez uczniów Naszej szkoły. Dlatego zachęcamy wszystkich...

0 komentarzy

ODPOWIEDŹ WŁADZ MIASTA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW ORAZ ROZKŁADU JAZDY

W załączeniu, odpowiedź Pana Burmistrza, na wystosowane przez nas pisma.   samorzad

0 komentarzy

ZEBRANIE RADY RODZICÓW, 27.11.2017 GODZ.17.00

Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o obecność, przewodniczących oddziałów klasowych na zebraniu w dniu 27.11.2017, godzina 17.00, w budynku przy ul. Węglowej, sala 25. Zebranie będzie dotyczyło zaopiniowania projektu Statutu szkoły.

0 komentarzy

PROŚBA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW

Samorząd Uczniowski, zwrócił się do nas z pismem, w którym prosi o pomoc w sprawie rozkładu jazdy autobusów. W załączeniu pismo złożone do Pana Burmistrza, oraz pismo Samorządu Uczniowskiego. pismo z dnia 27.10.2017 r....

0 komentarzy

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW W SPRAWIE PROJEKTU „RÓWNI NA STARCIE…

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej...

0 komentarzy

RADA RODZICÓW – KONTAKT

Szanowni Państwo, Poniżej podajemy adres mailowy z którego możecie Państwo korzystać we wszystkich nurtujących Was sprawach. radarodzicow.sp3bierun@interia.pl Przypominamy, iż uchwalana składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2017/2018 wynosi 50,00 zł. Bardzo prosimy o...

0 komentarzy