Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2016/2017
Adam Rozmus
Małgorzata Cudek
Agnieszka Dębska – Furgał
Kamila Łyżwińska – Grubecka
Agnieszka Damm
Justyna Długosz
Sławomir Sobczek

KONTO BANKOWE
83843500040000000060440001
SPRAWOZDANIA FINANSOWE
REGULAMIN RADY RODZICÓW