Rada rodziców

INFORMACJE PERSONALNE
Przewodniczący Rady Rodziców   –   Agnieszka Demska – Furgał
I Wiceprzewodniczący Rady Rodziców   –   Adam Kasperczyk
II Wiceprzewodniczący Rady Rodziców   –   Agnieszka Durek
Skarbnik Rady Rodziców   –   Kamila Łyżwińska – Grubecka
Zastępca Skarbnika Rady Rodziców   –   Beata Lamik
Sekretarz Rady Rodziców    –   Wioletta Mendrygał

Członek Prezydium Rady Rodziców   –   Jolanta Gałka – Klęczar
Członek Prezydium Rady Rodziców   –   Angelika Soczyńska
Członek Prezydium Rady Rodziców    –   Adam Tomanek

 

Drodzy Rodzice,

poniżej podajemy adres mailowy, z którego możecie Państwo korzystać we wszystkich nurtujących Was sprawach:

radarodzicow.sp3bierun@interia.pl

Przypominamy, iż uchwalona składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2018/2019 wynosi 50,00 zł. Wpłaty prosimy kierować na konto:

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu
Bank Spółdzielczy Tychy
83 8435 0004 0000 0000 6044 0001

Fundusze gromadzone przez Radę Rodziców w całości trafiają do Waszych pociech lub placówki do, której uczęszczają dzieci.  Zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców środki finansowe są przeznaczane, w szczególności na:

 • wspieranie celów statutowych szkoły,
 • udzielanie pomocy materialnej,
 • dofinansowanie konkursów i imprez szkolnych,
 • dofinansowanie kosztów udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych,
 • nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, laureatów konkursów i imprez sportowych,
 • dofinansowanie do kółek zainteresowań,
 • poprawę bazy materialnej szkoły, pomocy dydaktycznych,
 • drobne remonty,
 • dofinansowanie wycieczek szkolnych,
 • finansowanie własnych projektów i działalności Rady Rodziców i jej organów,
 • udzielanie pomocy finansowej uczniom w sytuacjach losowych,
 • inne cele Rady Rodziców określone w Regulaminie.

Agnieszka Demska – Furgał  
Przewodnicząca Rady Rodziców
tel.  502 397 586

 

NAUCZYCIEL NA MEDAL – GŁOSUJEMY

Nasza nauczycielka, Ewa Szczypiór, bierze udział w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Nauczyciel na medal’ w kategorii nauczyciel klas IV-VIII. Głosowanie będzie trwać do piątku, 9 listopada br. do godz. 22.00. Nauczyciel, który otrzymaj najwięcej głosów zdobędzie...

0 komentarzy

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6044 0001

0 komentarzy

WYWIADÓWKA, SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Serdecznie Państwa Zapraszamy, Poniedziałek 18.12.2017 ul. Węglowa: godzina 16.40  – spotkanie przewodniczących oddziałów  klasowych (kl. 1-6), sala 25 godzina 17.00 – wywiadówka w klasach. Wtorek 19.12.2017 ul. Warszawska: godzina 16.40 – spotkanie przewodniczących oddziałów...

0 komentarzy

REGAŁ Z KSIĄŻKAMI – INICJATYWA SAMORZĄDU SZKOLEGO

Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać (Denis Diderot) Drodzy Uczniowie oraz Rodzice!!! Z inicjatywy Samorządu uczniowskiego na korytarzu szkolnym zagościł regał z książkami, które chętnie są czytane przez uczniów Naszej szkoły. Dlatego zachęcamy wszystkich...

0 komentarzy

ODPOWIEDŹ WŁADZ MIASTA DLA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW ORAZ ROZKŁADU JAZDY

W załączeniu, odpowiedź Pana Burmistrza, na wystosowane przez nas pisma.   samorzad

0 komentarzy

ZEBRANIE RADY RODZICÓW, 27.11.2017 GODZ.17.00

Szanowni Państwo, Bardzo prosimy o obecność, przewodniczących oddziałów klasowych na zebraniu w dniu 27.11.2017, godzina 17.00, w budynku przy ul. Węglowej, sala 25. Zebranie będzie dotyczyło zaopiniowania projektu Statutu szkoły.

0 komentarzy

PROŚBA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO DOTYCZĄCA PRZYSTANKÓW

Samorząd Uczniowski, zwrócił się do nas z pismem, w którym prosi o pomoc w sprawie rozkładu jazdy autobusów. W załączeniu pismo złożone do Pana Burmistrza, oraz pismo Samorządu Uczniowskiego. pismo z dnia 27.10.2017 r....

0 komentarzy

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW W SPRAWIE PROJEKTU „RÓWNI NA STARCIE…

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej...

0 komentarzy