Pedagog

 

INFORMACJE PERSONALNE
mgr ELŻBIETA ŚWIĘCICKA

PEDAGOG JEST JEDNOCZEŚNIE SZKOLNYM RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA

KONTAKT
tel. 032 216 29 70 wew. 14
GODZINY PRACY
  • PONIEDZIAŁEK: 11.00 – 15.45
  • WTOREK: 8.00 – 12.00
  • ŚRODA: 8.45 – 12.45
  • CZWARTEK: 8.00 – 12.00
  • PIĄTEK: 8.00 – 12.00

     

 

MASZ PROBLEM?  POTRZEBUJESZ POMOCY?  ZADZWOŃ !

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – TYCHY     tel. 32 251 15 99 (do godz. 1900)

TELEFON ZAUFANIA                                                         tel. 32 256 92 78 (całodobowo)

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ                            tel. 32 216 67 91, 32 216 78 57,

LĘDZINY UL. LĘDZIŃSKA 47                                           32 216 71 35 w. 33

PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

BIERUŃ ul. Chemików 37                                                tel. 32 216 16 18

ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII                               

KATOWICE UL. POWSTAŃCÓW 21                                tel. 510 621 397

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA                                      

BIERUŃ UL. GRANITOWA                                                tel. 32 216 36 90

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE                                               

LĘDZINY UL. LĘDZIŃSKA 24                                           tel. 32 216 78 19