Konsultacje – rodzice

18-19. 09. 2017 – Spotkanie informacyjne. Wybór przedstawicieli do Rady Rodziców.

23-24. 10. 2017 – Spotkanie z Rodzicami (wywiadówka).

6.11. 2017 – Konsultacje.

18-19. 12. 2017 – Spotkanie z Rodzicami (wywiadówka, informacja o zagrożeniach).

24-25.01. 2018 – Spotkanie z Rodzicami (wywiadówka).

19-20.03. 2018 – Spotkanie z Rodzicami(wywiadówka).

9.04. 2018 – Konsultacje.

21-22. 05. 2018 – Spotkanie z Rodzicami (wywiadówka, informacja o zagrożeniach).

4.06. 2018 – Konsultacje.