KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data Temat
29.08.2019 r.

 

Konferencja –  Organizacja roku szkolnego 2019/2020
02.09.2019 r. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
09.09.2019 r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy VI – VIII. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców
10.09.2019 r. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I-VI. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców.
 09.10.2019 r. Ślubowanie  klas I
11.10.2019 r. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
21.10.2019 r. Konsultacje z rodzicami uczniów klas I – VI (ul. Węglowa)
22.10.2019 r. Konsultacje z rodzicami uczniów klas VI – VIII (ul. Warszawska)
08.11.2019 r. Akademia z okazji 11 Listopada
05.12.2019 r. Spotkanie z rodzicami klas VI – VII. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania (ul. Warszawska)
16.12.2019 r. Spotkanie z rodzicami klas I-VI. Kiermasz Bożonarodzeniowy.
23-31.12 2019 r.  Przerwa świąteczna – Święta Bożego Narodzenia
19.12.2019 r. Ostateczne wystawienie ocen
08.01.2020 r. Spotkanie z rodzicami klas I-VI
09.01.2020 r. Spotkanie z rodzicami klas VI – VIII. Prelekcja dla Rodziców klas VIII – egzamin ósmoklasisty.
13-26.01.2020 r. Ferie zimowe
28.01.2020 r. Konferencja podsumowująca
16.03.20120 r. Konsultacje z rodzicami klas I-VI
17.03.20120 r. Konsultacje z rodzicami klas VI – VIII
1-3.04.2020 r. Rekolekcje Wielkopostne
21-23.04.2020 r. Egzamin ósmoklasisty
09-14.04.2020 r. Przerwa wiosenna –  Święta Wielkanocne
18.05 2020 r. Spotkanie z rodzicami klas I – VI. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
19.05.2020 r. Spotkanie z rodzicami klas VI-VIII. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
10.06.2020 r. Ostateczne wystawienie ocen
18.06.2020 r. Posiedzenie klasyfikacyjne.
26.06.2020 r. Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
30.06.2020 r. Konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019
28.08.2020 r. Konferencja  – Organizacja roku szkolnego 2018/2019