KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data Temat
30.08.2017

 

Konferencja –  Organizacja roku szkolnego 2017/2018
04.09.2017 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
12.09.2017 Zatwierdzenie Planu Nadzoru na rok szkolny 2017/2018

 

18.09.2017. Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy VII, II, III. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców
 19.09.2017 Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I-VI. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców.
26.09.2017 Opiniowanie Projektu Planu Finansowego Szkoły
Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Zaopiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
17.10.2017 Ślubowanie  klas I
23.10.2017. Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI.
24.10.2017 Spotkanie z rodzicami uczniów klas VII, II, III.
27.11.2017 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas VII, II, III.
28.11.2017 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas I-VI
18.12.2017 Spotkanie z rodzicami klas I-VI. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
19.12.2017 Spotkanie z rodzicami klas VII, II, III. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
23.12 – 31.12 2017 Przerwa świąteczna – Święta Bożego Narodzenia
9.01.2018 Przewidywane oceny I semestr ( wpis do rubryki w dzienniku, wypisanie kart z przewidywanymi ocenami dla rodziców)
16.01.2018 Ostateczne wystawienie ocen
23.01.2018 Posiedzenie klasyfikacyjne. Przedstawienie wniosków z analizy wyników kształcenia.
24.01.2018 Spotkanie z Rodzicami klas VII, II, III. Prelekcja dla Rodziców klas III – egzamin gimnazjalny.
25.01.2018 Spotkanie z Rodzicami klas I-VI
29.01 – 11.02.2018 Ferie zimowe
13.02.2018 Konferencja podsumowująca
 19.03.2018 Spotkanie z rodzicami klas VII, II, III – pedagogizacja rodziców
20.03.2018 Spotkanie z rodzicami klas I-VI  – pedagogizacja rodziców
29.03.2018- 3.04.2018 Przerwa wiosenna –  Święta Wielkanocne
10.04.2018 Przedstawienie projektu arkusza organizacyjnego na rok 2018/2019                                             (opiniowanie przez RP)
15.05 2018 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas I-VI
16.05.2018 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas VII, II, III.
21.05.2018 Spotkanie z rodzicami klas I-VI. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
22.05.2018 Spotkanie z rodzicami klas VII, II, III. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
04.06.2017 Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych i wypisanie informacji dla rodziców
11.06.2017 Ostateczne wystawienie ocen
18.06.2017 Posiedzenie klasyfikacyjne.  Przedstawienie wniosków z analizy wyników kształcenia.
19-21.06.2017 Drukowanie świadectw
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
27.06.2018 Konferencja podsumowująca rok szkolny 2017/2018
30.08.2018 Konferencja  – Organizacja roku szkolnego 2018/2019