KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

Data Temat
30.08.2018

 

Konferencja –  Organizacja roku szkolnego 2018/2019
03.09.2018 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
13.09.2018 Zatwierdzenie Planu Nadzoru na rok szkolny 2018/2019
17.09.2018 Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klasy VII, II, III. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców
 18.09.2018 Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I-VI. Wybór przedstawicieli oddziałowych do Rady Rodziców. Wybór Prezydium Rady Rodziców.
25.09.2018 Opiniowanie Projektu Planu Finansowego Szkoły
Zatwierdzenie programu wychowawczo-profilaktycznego Zaopiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
16.10.2018 Ślubowanie  klas I
22.10.2018 Spotkanie z rodzicami uczniów klas I-VI.
23.10.2018 Spotkanie z rodzicami uczniów klas VII, II, III.
26.11.2018 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas I-VI.
27.11.2018 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas VII, II, III.
11.12.2018 Spotkanie z rodzicami klas VII, II, III. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania. Kiermasz bożonarodzeniowy.
12.12.2018 Spotkanie z rodzicami klas I-VI. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania. Kiermasz bożonarodzeniowy.
23.12 – 31.12 2018 Przerwa świąteczna – Święta Bożego Narodzenia
08.01.2019 Przewidywane oceny I semestr ( wpis do rubryki w dzienniku, wypisanie kart z przewidywanymi ocenami dla rodziców)
15.01.2019 Ostateczne wystawienie ocen
22.01.2019 Posiedzenie klasyfikacyjne. Przedstawienie wniosków z analizy wyników kształcenia.
28.01.2019 Spotkanie z Rodzicami klas I-VI
29.01.2019 Spotkanie z Rodzicami klas VII, II, III. Prelekcja dla Rodziców klas VIII i III – egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny.
05.02.2019 Konferencja podsumowująca
11-24.02.2019 Ferie zimowe
25.03.2019 Konsultacje z rodzicami klas I-VI
26.03.2019 Konsultacje z rodzicami klas VII, II, III
08.04.2019 Przedstawienie projektu arkusza organizacyjnego na rok 2019/2020 (opiniowanie przez RP)
10-12.04.2019 Egzamin gimnazjalny
15-17.04.2019 Egzamin ósmoklasisty
18-23.04.2019 Przerwa wiosenna –  Święta Wielkanocne
13.05 2019 Spotkanie z rodzicami klas VII, II, III. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
14.05.2019 Spotkanie z rodzicami klas I-VI. Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i naganną oceną zachowania.
20.05.2019 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas I-VI
21.05.2019 Analiza efektów kształcenia – spotkanie nauczycieli klas VII, II, III.
04.06.2019 Wystawienie proponowanych ocen końcoworocznych i wypisanie informacji dla rodziców
11.06.2019 Ostateczne wystawienie ocen
14.06.2019 Posiedzenie klasyfikacyjne.  Przedstawienie wniosków z analizy wyników kształcenia.
17-19.06.2019 Drukowanie świadectw
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
25.06.2019 Konferencja podsumowująca rok szkolny 2018/2019
29.08.2019 Konferencja  – Organizacja roku szkolnego 2018/2019