Dyrekcja

INFORMACJE PERSONALNE
Dyrektor Szkoły – mgr inż. ELŻBIETA ADAMOWSKA

Wicedyrektor Szkoły – mgr GRZEGORZ BIZACKI
Wicedyrektor Szkoły – mgr BOŻENA MOSLER-GAJDZIK
Wicedyrektor Szkoły – mgr PIOTR OĆWIEJA
Wicedyrektor Szkoły – mgr MIROSŁAWA WILKOSZ

KONTAKT
tel. 32 216 29 70 wew. 11 (ul. Węglowa 11)

tel. 32 216 21 38 wew. 32, 33 (ul. Warszawska 294)

INFORMACJE
Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski
  • PONIEDZIAŁEK: 14.00 – 16.00 (ul. Węglowa 11)

Wpisów nie znaleziono