Dokumenty

KLASY INTEGRACYJNE

Certyfikaty:

„Bezpieczna szkoła”
Realizacja Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – udział i realizacja zadań w ogólnopolskim konkursie „Bezpieczna szkoła” oraz w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny przejazd” – organizacja happeningu „Zatrzymaj się i żyj”.

„Etyczna szkoła”
Udział w ogólnopolskim pilotażowym programie „Etyka nie tylko dla smyka”, realizowanym przez ORE we współpracy z CBA (szkolenie szkolnego koordynatora, realizacja zadań w klasach edukacji wczesnoszkolnej).

„Klub Bezpiecznego Puchatka”
Propagowanie wśród uczniów klas I –III bezpiecznego zachowania w szkole i poza nią.

„Trzymaj Formę”
Realizacja od kilku lat zadań Ogólnopolskiego programu Edukacyjnego „Trzymaj formę” promującego zasady zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Program jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny.