Kategoria: Rada Rodziców

NAUCZYCIEL NA MEDAL – GŁOSUJEMY

Nasza nauczycielka, Ewa Szczypiór, bierze udział w plebiscycie Dziennika Zachodniego „Nauczyciel na medal’ w kategorii nauczyciel klas IV-VIII. Głosowanie będzie trwać do piątku, 9 listopada br. do godz. 22.00. Nauczyciel, który otrzymaj najwięcej głosów zdobędzie...

WYWIADÓWKA, SPOTKANIE RADY RODZICÓW

Serdecznie Państwa Zapraszamy, Poniedziałek 18.12.2017 ul. Węglowa: godzina 16.40  – spotkanie przewodniczących oddziałów  klasowych (kl. 1-6), sala 25 godzina 17.00 – wywiadówka w klasach. Wtorek 19.12.2017 ul. Warszawska: godzina 16.40 – spotkanie przewodniczących oddziałów...

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH RODZICÓW W SPRAWIE PROJEKTU „RÓWNI NA STARCIE…

Informacja w sprawie realizacji projektu pn. „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej...