Kategoria: Programy 2018/2019

TRZYMAJ FORMĘ 2018/2019

Realizacja programu Trzymaj Formę 2018/2019 Trzyma formę 3a. Uczniowie klasy 3 gimnazjalnej wraz z wychowawcą spędzili aktywnie czas na siłowni. Była to nie tylko okazja do aktywności fizycznej, ale także możliwość zaprezentowania, jak można...

RÓWNI NA STARCIE ETAP II

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 20120 (EFS), w szkole realizowany jest projekt: „Równi na starcie – bieruńskie szkoły podstawowe dla edukacji równych szans”. W ramach tego projektu prowadzone...