Kategoria: Agresja przemoc rówieśnicza i cyberprzemoc

ZAJĘCIA WARSZTATOWE „AGRESJA, PRZEMOC RÓWIEŚNICZA I CYBERPRZEMOC – PANUJĘ NAD EMOCJAMI”

Zajęcia przewidziano dla wszystkich uczniów klas siódmych w maju 2018. Cele: Jednym z najpoważniejszych zagrożeń w polskiej szkole jest problem agresji. uczniowskiej. Szkoła powinna być dla uczniów miejscem bezpiecznym. Niestety na porządku dziennym są...