Kategoria: Ochrona środowiska

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE – PROCEDURY

Procedura stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu Procedura zostaje wprowadzona w ramach Planu Działań Krótkoterminowych stanowiącego część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego...