Kategoria: Ochrona środowiska

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Szkoła realizuje poprawę efektywności poprzez nabywanie urządzeń, instalacji, charakteryzujących się niskim zużyciem energii i niskimi kosztami eksploatacji oraz wymianę eksploatowanego urządzenia, instalacji na urządzenie, instalację, charakteryzujące się niskim zużyciem energii.