Kategoria: Ochrona środowiska

ALERTY SMOGOWE

Aktualne informacje dotyczące jakości powietrza w naszym regionie: Jakość powietrza w Bieruniu System monitoringu jakości powietrza Powiadomienia o aktualnej jakości powietrza Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 I poziom ostrzegania...

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE – PROCEDURY

Procedura stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń dotyczących poziomów zanieczyszczenia powietrza w Szkole Podstawowej nr 3 w Bieruniu Procedura zostaje wprowadzona w ramach Planu Działań Krótkoterminowych stanowiącego część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego...